Stari brojevi dostupni na Hrčku

S veseljem Vas obavještavamo kako smo omogućili online pristup sadržaju svih starih brojeva CIRR-a.

Časopis izlazi od 1995., do sada je objavljeno 40 individualnih brojeva, a ukupno je skeniran 231 tekst. U skladu s našom izdavačkom politikom, ovaj će sadržaj biti dostupan bez naknade.

Svi su stari tekstovi, kao i novi, dostupni na našoj Hrčak stranici.

Vjerojatno je da ćete prepoznati mnoge od autora koji su svoje tekstove objavili u CIRR-u. Vjerujemo kako će njihovi radovi poslužiti kao vrijedan akademski resurs, ali i svjedočanstvo o akademskim i političkim debatama koje su se vodile od 1995.

Sve zasluge za ovaj veliki poduhvat idu našoj vrijednoj kolegici, Ani Butumović.