Poziv za predaju radova za zimski broj 2017.

CIRR sada prima radove za zimski broj 2017. godine.

Rok za predaju radova je 21. kolovoz 2017.

Punom pozivu možete pristupiti na https://cirr.irmo.hr/hr/poziv-za-predaju-radova/