Objavljen poziv za predaju radova: Posebni broj o energetskom pravu

CIRR sada prima radove za posebni broj o energetskom pravu.

Rok za predaju radova je 1. prosinac 2017.

Puni poziv za predaju radova nalazi se ovdje.