Objavljen novi CIRR – posebno izdanje Maritime Security!

Objavljen je novi broj časopisa Croatian International Relations Review (22/75), posebnog izdanja 'Maritime Security'.

Cjelovitom broju možete pristupiti ovdje, a pojedinačnim tekstovima na našim Hrčak i DeGruyter stranicama.

Ovaj broj donosi 3 znanstvena rada na temu pomorske sigurnosti.