Uredništvo

Glavna urednica

Dr. Senada Šelo Šabić, znanstvena suradnica

Pomoćni urednici

Ivana Keser, LL.M., asistentica

Pomoćnica urednice

Barbara Lovrinić, asistentica

 

CIRR