Upute za autore

Referiranje i predaja radova

Svaki rad prije objave prolazi dvostruko anonimni recenzentski postupak. Minimalno dva neovisna recenzenta recenziraju svaki pristigli rad. Recenzenti su priznati domaći i strani znanstvenici u svojem polju djelovanja koji radove samostalno evaluiraju. Za recenzentski postupak ne dobiva se naknada, ali časopis vodi evidenciju.

Rad treba biti popraćen sažetkom od 100-150 riječi, te sa 4-5 ključnih riječi. CIRR generalno prihvaća radove do 10 tisuća riječi, a preporučljiva dužina radova je između 5 i 8 tisuća riječi bez bibliografije. U obzir dolaze radovi iz područja političkih znanosti, posebno iz polja međunarodnih odnosa, kao i srodnih disciplina kao što su sociologija, pravo i ekonomija.

Jezik i prijelom

Radovi trebaju biti napisani na engleskom jeziku i to prema britanskom pravopisu. Svi radovi prihvaćeni za objavljivanje proći će kroz proces lekture i korekture, no, autorova je obaveza da predani rad bude što korektnije napisan. Tekst treba biti crn, poravnat i napisan u fontu Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5 te margine 2,5 cm. Tablice i slike trebaju biti označene brojkama kako slijede, te svaka tablica i slika treba uključivati naziv i izvor. Od autora se zahtijeva da radove spreme i pošalju u jednostavnijim verzijama Microsoft Word-a kako bi se izbjegle komplikacije prilikom otvaranja i uređivanja tekstova.

Podaci i tablice

Podaci i tablice mogu se priložiti kao dio članka ili kao zasebne datoteke.

Bilješke

Bilješke trebaju biti navedene u numeričkom redoslijedu u fusnotama na dnu svake stranice. Sve bilješke trebaju biti jasno označene arapskom brojkom na primjerenom mjestu u tekstu.

Izvori

Informacije o izvorima trebaju biti navedene u samom tekstu u zagradama (autorovo prezime, godina izdanja i broj stranice ukoliko se citira). Primjerice:

(Lijphart 1979: 500)

Literatura

Literatura treba biti navedena abecednim redom na samom kraju teksta koristeći se harvardskim stilom. Primjeri ispravnog navođenja literature:

Članak

Koinova, M., 2009. Diaspora and democratization in the post-communist world. Communist and Post-Communist Studies, 42(1): 41-64.

Knjiga

Hoffman, J., 2004. Citizenship Beyond the State. London: Sage.

Knjiga s urednikom

Danaher, P., ed., 1998. Beyond the Ferris Wheel. Rockhampton: CQU Press.

Knjiga s više autora

Barker, R., Kirk, J. and Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana University Press.

Knjiga nepoznatog autora

The University Encyclopedia, 1985. London: Roydon.

Poglavlje knjige

Robertson, R., 2000. Globalization as a Problem. In: Lechner, F. J. and Boli, J., eds. The Globalization Reader. Oxford: Blackwell. pp. 88 – 95

Web izvori

Eriksen, J-M. and Stjernfelt, F., 2009. Culturalism: Culture as Political Ideology, Eurozine, [online]1 June. Available at:  http://www.eurozine.com/articles/2009-01-09-eriksenstjernfelt-en.html [accessed 25 October 2011].

Datumi se pišu u sljedećem obliku:

12 December 1985
2001–2010
the 1980s

Izvornost

Pretpostavlja se da su predani radovi originalno djelo jednog ili više autora. Radovi objavljeni u drugim časopisima i radovi predani na objavljivanje u drugim časopisima neće biti prihvaćeni.

Postupak obrade radova i odbijanje radova

Uredništvo CIRR-a čita sve pristigle radove. Ukoliko je rad u skladu s tematskim određenjem časopisa i uvaženim akademskim standardima, provjerava se njegova izvornost. Barem dva anonimna recenzenta recenziraju svaki odabrani rad. Od autora se očekuje da ozbiljno primi na znanje komentare i preporuke recenzenata. Svi odabrani radovi prolaze kroz proces lekture i korekture na autorov trošak. Prije objavljivanja rada autor potpisuje dozvolu za objavljivanje.

Rad može biti odbijen a) na odluku Uredništva b) uslijed negativnih recenzija i c) uslijed neprihvaćanja sugestija recenzenata i Uredništva koje su nužne za postizanje kvalitete potrebne za objavu.

Prikazi knjiga

CIRR objavljuje prikaze recentno objavljenih knjiga koje se uklapaju u područje časopisa. Prikazi knjiga obično sadrže 1,000 do 1,500 riječi. Obratite se uredništvu s prijedlogom za prikaz pojedine knjige.

CIRR