CIRR u Scopus-u

Croatian International Relations Review (CIRR) od sada indeksira i akademska bibliografska baza Scopus. CIRR objavljuje radove iz područja političkih znanosti, sociologije, prava i ekonomije.

Uključivanje u bazu Scopus rezultat je napora da se podigne kvaliteta i vidljivost časopisa. Ono će služiti kao dodatan motiv našem nastojanju da CIRR učinimo relevantnim i široko dostupnim akademskim časopisom.