Upute za autore

Referiranje i predaja radova

Svaki rad prije objave prolazi dvostruko anonimni recenzentski postupak. Minimalno dva neovisna recenzenta recenziraju svaki pristigli rad. Recenzenti su priznati domaći i strani znanstvenici u svojem polju djelovanja koji radove samostalno evaluiraju. Za recenzentski postupak ne dobiva se naknada, ali časopis vodi evidenciju.

Rad treba biti popraćen sažetkom od 100-150 riječi, te sa 4-5 ključnih riječi. CIRR generalno prihvaća radove do 10 tisuća riječi, a preporučljiva dužina radova je između 5 i 8 tisuća riječi bez bibliografije. U obzir dolaze radovi iz područja političkih znanosti, posebno iz polja međunarodnih odnosa, kao i srodnih disciplina kao što su sociologija, pravo i ekonomija.

Jezik i prijelom

Radovi trebaju biti napisani na engleskom jeziku. Od autora se zahtijeva da radovi budu napisani konzistentno prema britanskom ili američkom pravopisu. Svi radovi prihvaćeni za objavljivanje proći će kroz proces lekture i korekture, no, autorova je obaveza da predani rad bude što korektnije napisan. Tekst treba biti crn, poravnat i napisan u fontu Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5 te margine 2,5 cm. Tablice i slike trebaju biti označene brojkama kako slijede, te svaka tablica i slika treba uključivati naziv i izvor. Od autora se zahtijeva da radove spreme i pošalju u jednostavnijim verzijama Microsoft Word-a kako bi se izbjegle komplikacije prilikom otvaranja i uređivanja tekstova.

Podaci i tablice

Podaci i tablice mogu se priložiti kao dio članka ili kao zasebne datoteke.

Bilješke

Bilješke trebaju biti navedene u numeričkom redoslijedu u fusnotama na dnu svake stranice. Sve bilješke trebaju biti jasno označene arapskom brojkom na primjerenom mjestu u tekstu.

Izvori

Informacije o izvorima trebaju biti navedene u samom tekstu u zagradama (autorovo prezime, godina izdanja i broj stranice ukoliko se citira). Primjerice:

(Lijphart 1979: 500)

Literatura

Literatura treba biti navedena abecednim redom na samom kraju teksta koristeći se harvardskim stilom. Primjeri ispravnog navođenja literature:

Članak

Koinova, M., 2009. Diaspora and democratization in the post-communist world. Communist and Post-Communist Studies, 42(1): 41-64.

Knjiga

Hoffman, J., 2004. Citizenship Beyond the State. London: Sage.

Knjiga s urednikom

Danaher, P., ed., 1998. Beyond the Ferris Wheel. Rockhampton: CQU Press.

Knjiga s više autora

Barker, R., Kirk, J. and Munday, R.J., 1988. Narrative analysis. 3rd ed. Bloomington: Indiana University Press.

Knjiga nepoznatog autora

The University Encyclopedia, 1985. London: Roydon.

Poglavlje knjige

Robertson, R., 2000. Globalization as a Problem. In: Lechner, F. J. and Boli, J., eds. The Globalization Reader. Oxford: Blackwell. pp. 88 – 95

Web izvori

Eriksen, J-M. and Stjernfelt, F., 2009. Culturalism: Culture as Political Ideology, Eurozine, [online]1 June. Available at:  http://www.eurozine.com/articles/2009-01-09-eriksenstjernfelt-en.html [accessed 25 October 2011].

Datumi se pišu u sljedećem obliku:

12 December 1985
2001–2010
the 1980s

Izvornost

Pretpostavlja se da su predani radovi originalno djelo jednog ili više autora. Radovi objavljeni u drugim časopisima i radovi predani na objavljivanje u drugim časopisima neće biti prihvaćeni.

Postupak obrade radova i odbijanje radova

Uredništvo CIRR-a čita sve pristigle radove. Ukoliko je rad u skladu s tematskim određenjem časopisa i uvaženim akademskim standardima, provjerava se njegova izvornost. Barem dva anonimna recenzenta recenziraju svaki odabrani rad. Od autora se očekuje da ozbiljno primi na znanje komentare i preporuke recenzenata. Svi odabrani radovi prolaze kroz proces lekture i korekture na autorov trošak. Prije objavljivanja rada autor potpisuje dozvolu za objavljivanje.

Rad može biti odbijen a) na odluku Uredništva b) uslijed negativnih recenzija i c) uslijed neprihvaćanja sugestija recenzenata i Uredništva koje su nužne za postizanje kvalitete potrebne za objavu.

Prikazi knjiga

CIRR objavljuje prikaze recentno objavljenih knjiga koje se uklapaju u područje časopisa. Prikazi knjiga obično sadrže 1,000 do 1,500 riječi. Obratite se uredništvu s prijedlogom za prikaz pojedine knjige.

CIRR